test
Et Karkien te Blesdieke
Een stukje geschiedenis.
Volgens overlevering zou de in 1328 gebouwde en mogelijk in 1413 herbouwde kerk in 1836 ingestort of ingewaaid zijn. Meer zekerheid bestaat over de totstandkoming van de kerk niet.
In 1843 is de vorige kerk afgebroken en de tegenwoordige gebouwd.
Ergens staat vermeld: 7 juli 1843 wordt aanbesteed het afbreken van een oude kerk en toren en het weer opbouwen van een nieuwe.
Een gevelsteen in de kerk vermeldt: "In 1843 is deze kerk herbouwd onder directie van de kerkvoogden Albert Sents Len­stra, Tiemen Meines de Boer, Gerrit Wanders Terwisscha.  Waakt en bidt."
Op 8 oktober 1843 vond een verkoop plaats van afbraakgoederen van de oude kerk en toren. Hierbij was o.a. een klok van 600 pond
Stichting ‘Et Kaarkien Blesdieke’
Zoals u waarschijnlijk gehoord of gelezen heeft, is  ‘et kaarkien’ Blesdieke deze zomer officieel ondergebracht in een stichting.
Overleg met notaris, kamer van koophandel en de belastingdienst namen nogal wat tijd in beslag, maar dan eindelijk is het zover en kunnen we van start.
Even voorstellen…
Voorzitter is Marten Bosma, markeweg 72, Blesdijke tel. 0561-451417
Secretaris is Marco Hof, markeweg 82, Blesdijke tel. 0561-452226
Penningmeester is Betsie Wallinga, nijksweg 42 Blesdijke tel. 0561-451423
Bestuurslid Willy Scholten, markeweg 87 Blesdijke tel. 0561-452449
Bestuurslid Wim Hermans, sasweg 6, maar net verhuisd naar Vledder.
We zullen proberen om samen met het dorpsbelang Blesdijke en de NH kerkgemeente van Peperga en Blesdijke ‘et Karkien’ in stand te
houden.

Nieuwsbrief 2009                    'Et Karkien Blesdieke'                            

De kerstdagen zijn weer voorbij en het jaar 2008 zit er alweer op.
'et karkien Blesdieke' kan terugkijken op een goed jaar. 'Et karkien' is in 2008 weer gebruikt voor diverse activiteiten, zoals kerkdiensten, lezingen, huwelijksvieringen, de toneelvereniging en de kerstmarkt.
Rondom 'et karkien' is er flink gesnoeid, er zijn wat kleine reparaties aan het dak geweest en het tweede deel van de inrichting van de Brink is gestart.
Hierover verderop meer informatie.
Er zijn op dit moment 175 donateurs, veelal uit het  dorp, maar toch ook een behoorlijk aantal van buiten Blesdijke. Dank voor jullie steun en bijdrage !

Het Brinkplan
In het voorjaar ontvingen we een lading klinkers van de gemeente Weststellingwerf. De hele zomer lagen deze klinkers te wachten op de vrijwillige stratenmakers. Pas in november 2008 was het zover.
De Provincie ging akkoord met het plan B voor de inrichting van de Brink.
Hierdoor kregen we middelen om aan de slag te gaan.

Op de jaarvergadering van het dorpsbelang Blesdijke zijn een aantal vrijwilligers opgetrommeld om de tweede fase aan te pakken. Deze bestaat uit:

-    bestraten van inrit en rijpad 'brink - west' circa 300 m2 klinkers
-    Grondwerk, zandbed en uitvlakken oostzijde parkeerplein.
-    Bestraten van inrit en rijpad 'brink - oost' circa 250 m2 klinkers
-    Vergroten van het ronde plein met circa 150 m2 klinkers
-    Verlichting op de brink en kerkpaadje: 2 grote en 2 kleine sierlampen
-    Verdere aankleding brink: bloembakken, bankjes ect.

Door een uitstekende inzet van verschillende dorpsgenoten is "Brink-west" inmiddels gereed en toegankelijk.
In samenwerking met installatiebedrijf van der Heide is ook de sierverlichting geplaatst en deze kon precies op tijd voor de kerstmarkt in gebruik genomen worden.
    
De brink op 1 januari 2009 met uitzicht op cafe van der Wal.    Klassieke lantaarn verlichting

In het voorjaar van 2009 hopen we het straatwerk gereed te hebben en beginnen we met de verdere aankleding.

Kerst 2008
De afgelopen maand december waren er veel activiteiten in en rond 'et karkien'. De kerstmarkt op 12 en 13 december is geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar. Er was een presentatie over de groenvoorziening in Blesdijke en een lezing over Pieter Stuyvesant.
De kerkdienst tijdens de kerstnacht was dit jaar bijzonder sfeervol.
De hele maand december stond er een mooie kerstboom van Staatsbosbeheer op de Brink.

Donateurs info
Stichting 'et Karkien Blesdieke' probeert zo goed mogelijk langs het donateursbestand te gaan voor de jaarlijkse bijdrage.
Bij voorkeur ontvangen we de jaarlijkse bijdrage van €10.00 per bank.
Dit kan worden overgemaakt op rek. 26.58.20.413 van Friesland Bank t.n.v. 'et karkien' onder vermelding van je naam en adres.
Alle donateurs krijgen een bewijs toegestuurd. (info B. Wallinga 0561-451423)

Tot slot…
Voor informatie, boekingen en ideëen kunt u terecht bij stichtingsbestuur: Marten Bosma (451417), Betsie Wallinga (451423), Willie Scholten (452449), Gerard Brundel (453211), Marco Hof (452226).
internet  www.blesdijke.com.


Nieuwsbrief Het Karkien                December 2007                            

Op 7 november j.l. is bet bestuur van stichting 'et Karkien' bijeen geweest voor de jaarlijkse vergadering. Hierbij zijn de activiteiten van het afgelopen jaar doorgenomen en zijn er plannen gemaakt voor het komende jaar.

'Et karkien' in in 2007 weer gebruikt voor diverse activiteiten, zoals kerkdiensten, lezingen, huwelijksvieringen, de toneelvereniging, Herbalife ect.

Er zijn op dit moment 176 donateurs, veelal uit het  dorp, maar toch ook een behoorlijk aantal van buiten Blesdijke. Dank voor jullie steun en bijdrage !

Het Brinkplan
Afgelopen zomer is fase 1 van het brinkplan afgerond.
De plannen zijn in twee fasen geknipt, vanwege het budget en de tijdslimiet, die de provincie eraan gesteld had voor "plattelands projecten".
In fase 1 zijn de volgende onderdelen opgenomen:
-    klinkerpad met ligusterhaag over het kerkhof
-    klinkerpleintje voor de entree
-    grondwerk op de brink:  uitgraven, zand aanvullen, uitvlakken
-    aanleg 400 m2 parkeervakken  met aansluiting op het pleintje
-    opknappen houtwal en gracht rondom karkien

Vrijwilligers uit het dorp en leerlingen van het Saxion college hebben ruim 500 uur bijgedragen aan het brinkplan. Hartstikke mooi !

De provincie Friesland heeft een bijdrage van € 5000,00 gedaan en dit is schriftelijk afgerond. We hopen voor fase 2 natuurlijk op een vergelijkbare bijdrage.
De gemeente Westellingwerf heeft circa 100 m2 oude klinkers geschonken.
Deze kwamen uit de oude Heerenveenseweg, tijdens renovatie.
Hiervan is het looppad en het pleintje gemaakt.
Vanuit Stichting 'et Karkien' is circa € 3000 bijgedragen aan fase 1 van het brinkplan.

Voor 2008 staat fase 2 op de planning:
-    Bestraten van inrit en rijpad 'brink - west' circa 200 m2 klinkers
-    Grondwerk, zandbed en uitvlakken oostzijde parkeerplein.
-    Bestraten van inrit en rijpad 'brink - oost' circa 200 m2 klinkers
-    Vergroten van het ronde plein met circa 100 m2 klinkers
-    Verlichting op de brink en kerkpaadje: 2 grote en 2 kleine sierlampen
-    Verdere aankleding brink: bloembakken, bankjes ect.
Voor de start van deze fase zijn we in afwachting van de toegezegde klinkers van de gemeente Westellingwerf. Wanneer deze binnen zijn, zullen we een planning maken voor vrijwilligers.
Wat betreft de verlichting zijn we nog op zoek naar stijlvolle straatlantaarns.
Dit geldt ook voor de verdere aankleding van de brink.

Hopelijk kunnen we aan het eind van 2008 genieten van een mooi heringerichte brink.


2002-2012 MBWebdesign. www.mbakker.nl  All rights reserved.